You are currently viewing Consorţiul universitar Muntenia Universitas şi rolul său în transformarea digitală a regiunii Sud Muntenia – 22 februarie 2021 – ora 9.30 platforma Gotomeeting

La data de 23 iunie 2020 am avut prima dezbatere privind rolul universitățile în dezvoltarea regională, acestea devenind factor cheie în procesele de specializare inteligentă atât sub aspectul serviciilor educaționale, cât și al celor de cercetare-dezvoltare-inovare.

Procesele de specializare inteligentă, de transformare digitală, menite să asigure o competitivitate regională crescută pe plan european și mondial presupun implicarea mediului academic. Așa cum firmele formează structuri asociative de tip cluster, care permit procese colaborative eficiente și universităţile au nevoie de astfel de structuri de sprijin.

Consorțiul Wallachia Hub (www.wallachiaehub.ro) s-a creat în anul 2019 ca o structură de cooperare regională, care reunește
mai multe clustere ce au în componența lor universități și centre antreprenoriale universitare din regiune (USH Pro Business, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Valahia din Târgoviște). Pe fundamentul Consorţiului WH, în mai 2020, s-a creat Centru de Inovare Digitală Wallachia eHub (WeHub), cu scopul de a dezvolta servicii de digitalizare şi în acest fel de a aduce o contribuție la procesul de specializare inteligentă a regiunii.

Pornind de la ideea acestui consorțiu vă propunem o întâlnire la nivelul universităților, cu participarea managerilor de cluster din cadrul Wallachia Hub, pentru a discuta despre colaborarea în spațiul universitar regional, în prezența reprezentanților ADR Sud-Muntenia.
TEMATICĂ EVENIMENT

  • Prezentarea Centru de Inovare Digitală WeH şi a posibilităţilor altor universităţi de aderare consorţiu;
  • Prezentarea Memorandului de înţelegere a consorțiului universitar regional „Muntenia Universitas” .

CÂND VA AVEA LOC

Evenimentul se va desfășura în mediul online pe platforma GoToMeeting
(https://global.gotomeeting.com/join/602465757) în data de 22 februarie 2021 începând cu ora 9:30.

Pentru confirmare participare și informații suplimentare
Conf. univ. dr. Costin Lianu, Prorector Relații internaționale, Universitatea Spiru Haret București
Tel: 0740.521.967, Email: clianu@gmail.com
Prof. univ. dr. Irina Rădulescu, Decan Facultatea de Științe Economice, UPG Ploiești
Tel: 0722.596.476, Email: iri_radulescu@yahoo.com


Vizualizați invitația