Skills and training

Consorțiul WEH se concentrează pe dezvoltarea competențelor specifice prin cursuri de formare adaptate nevoilor și specificului sectorului decalajelor digitale (energie, producție, agricultură, turism etc.). Rețeaua noastră oferă formatori și practicieni competenți în următoarele tehnologii-cheie: AI, securitate cibernetică, robotică, blockchain, Big Data, modelare de sisteme, tehnologii bazate pe locație, interoperabilitate și soluții digitale. Oferim atât servicii de formare generală și competențe pentru începători, cât și sesiuni de formare mai aprofundate livrate după segmentarea tipurilor de clienți (manageri, angajați, programe personalizate care răspund nevoilor specifice ale IMM-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii din regiune și autorităților publice).

 

Adaptăm formate de instruire în domenii precum ingineria digitală, tranziția verde, BIM, transformarea digitală strategică, etica în AI, dezvoltarea tehnologiei IoT, bazele securității cibernetice pentru specialiști non-IT, optimizarea fluxurilor de lucru, Big Data, cloud computing, BPM low-code , chatbot, robotică pentru agricultură, digitalizare antreprenorială, tehnologie cu dublă utilizare etc.

 

Partenerii Wallachia eHUB oferă servicii de formare în trei formate de pachete:

  1. Pachetul 1: Cursuri executive axate tehnologic pe AI, robotică, blockchain și aplicații de securitate cibernetică pentru niveluri executive și de management din fiecare sector țintă.
  2. Pachetul 2: Cursuri-instruire orientate către angajați/lucrători (implementarea tehnologiilor avansate, aspecte etice, implicații și metodologii de aplicare).
  3. Pachetul 3: Cursuri personalizate pentru nevoile IMM-urilor, oferite direct la sediul acestora și care răspund solicitărilor specifice de instruire axate pe aplicațiile unor tehnologii specifice

Lista detaliată a trainingurilor oferite de partenerii Wallachia eHUB: