You are currently viewing ROLUL UNIVERSITĂȚILOR ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ. PLEDOARIE PENTRU CONSORȚIUL UNIVERSITAR DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA: MUNTENIA UNIVERSITAS – 23 iunie 2020

Universitățile moderne își asumă roluri din ce în ce mai importante în dezvoltarea regională devenind factor cheie în procesele de specializare inteligentă atât sub aspectul serviciilor educaționale, cât și al celor de cercetare-dezvoltare-inovare. Procesele de specializare inteligentă, de transformare digitală, menite să asigure o competitivitate regională crescută pe plan european și mondial presupun implicarea accentuată a mediului academic. Așa cum la nivel de firme se formează structuri asociative de tip cluster care permit procese colaborative eficiente și la nivel de universități este nevoie de astfel de structuri de sprijin. Consorțiul Wallachia Hub (www.wallachiaehub.ro) s-a creat în anul 2019 ca o structură de cooperare regională care reunește mai multe clustere ce au în compenența lor universități și centre antreprenoriale universitare din regiune (USH Pro Business, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Valahia din Târgoviște). Pornind de la ideea acestui consorțiu vă propunem o întâlnire la nivelul universităților cu participarea managerilor de cluster Wallachia Hub pentru a discuta colaborarea în spațiul universitar regional în prezența reprezentanților ADR Sud-Muntenia. Ideea principală a dezbaterii este aceea a unei colaborări între universități având ca scop creșterea capacității acestora de a se implica în proiecte regionale si crearea „Muntenia Unversitas” consorțiul al institutelor de învățământ superior din regiune.


TEMATICĂ EVENIMENT
• Prezentarea obiectivelor specializării inteligente la nivel regional pentru conectarea acestora cu obiectivele unui consorțiu universitar regional
• Prezentarea conceptului de consorțiu universitar regional „Muntenia Universitas”
• Oportunități de finanțare

Descărcați invitația