Wallachia eHub s-a dezvoltat pe fundamentul consorțiului de clustere regionale Wallachia Hub și al unor clustere și ecosisteme inovative regionale din regiunea Sud-Muntenia create în ultimii 5 ani. Astfel, consorțiul Wallachia cuprinde clusterele Danube Engineering Hub, Bio Concept Valea Prahovei, Danube Furniture Cluster, CERMAND, precum și centrul antreprenorial USH Pro Business. Fiecare din aceste entități a fost activă la nivel regional, independent una față de alta, cu o ofertă de servicii legate de managementul inovării și de stimulare a specializării inteligente.

Specific acestor structuri a fost să lege cererea și oferta regională de servicii fapt pentru care au existat atât ofertanți de servicii de digitalizare, cât și beneficiari din industrii manufacturiere, agricultură și procesarea alimentelor, turism, servicii logistice, industrii creative etc.

În noiembrie 2019, în contextul creșterii interesului clusterelor și entităților din regiune de a susține politica de specializare inteligentă la nivel regional, s-a format consorțiul Wallachia Hub având ca scop dezvoltarea conexiunilor și oportunităților de specializare inteligentă între diverse ramuri ale economiei regionale.

Încă de la formare, consorțiul a preluat experiența membrilor în domeniul inovării digitale și a avut preocupări constante de dezvoltare a unor servicii de digitalizare adresate membrilor. În acest context, în mai 2020 s-a creat Wallachia eHub ca structură de Centru de Inovare Digitală din interiorul consorțiului. În paralel, universitățile din consorțiu au stimulat crearea unei structuri regionale de alianță între universități – Muntenia Universitas. În prezent, Wallachia eHub are în curs de evaluare acest hub pe platforma europeană JRC.

Secretariatul Wallachia eHub se află la Ploiești, Str. Alexandru Vlahuță nr. 24, corp A, camera 2 la sediul consorțiului.

Consorțiul Wallachia eHub deține infrastructură fizică și tehnică la nivelul membrilor acestuia (IMM-uri, universități – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Spiru Haret, filiala Ploiești, Centrul de transfer tehnologic Pro Transfer Ploiești, Camera de Comerț și Industrie Prahova etc.).

Infrastructura fizică constă în săli, laboratoare, iar cea tehnică în resurse umane (experți din mediul academic, antreprenorial).

Echipa și modul de guvernanță

Wallachia eHub este format din membrii fondatori și membrii aderenți ulterior care acoperă o gamă largă de competențe și profile de afaceri.

Astfel, membrii fondatori sunt formați din Danube Engineering Hub, Bio Concept Valea Prahovei, Danube Furniture Cluster, CERMAND, precum și centrul antreprenorial USH Pro Business.

Membrii aderenți sunt camere teritoriale, asociații sau organizații profesionale, IMM-uri, autorități locale etc.

Pentru a asigura guvernanța consorțiului au fost delimitate, în mod clar, zona strategică și de conducere și zona de execuție conform organigramei de mai jos.

Centrul de Inovare Digitală Wallachia eHub își bazează forța pe competențele și spiritul de dedicație și lucru în echipă a membrilor săi în care se combină abilitățile manageriale de dezvoltare a afacerilor, de management al inovării digitale cu expertiza tehnică și cunoștințele mediului academic înalt specializat în domenii de aplicații ale tehnologiilor digitale. Specific centrului este faptul că reunește atât beneficiarii, cât și ofertanții de servicii digitale, precum și experiențe anterioare în entități de transfer tehnologic, de brokeraj, de servicii specifice de tip European Enterprise Network etc.

Atât la nivelul de strategie, cât și la nivelul de execuție există o delimitare clară a competențelor și rolurilor. Astfel, au fost create fișe de post în care membrii echipei se specializează atât sectorial sub aspectul clienților pe care centrul îi va deservi pe grupe țintă, cât și pe domeniile de profil ale ofertei de servicii.

echipa WallachiaeHub

Modelul de afaceri

Wallachia eHub își dorește să coordoneze și să stimuleze procesul de transformare digitală la nivelul regiunii Muntenia atât pentru IMM-uri, clustere și alte alianțe inovative ale mediului de afaceri local, cât și pentru alte organizații interesate, publice sau private. În acest scop, țintim pachete de servicii integrate de digitalizare pe care le vom adapta nevoilor clienților regionali, în toate fazele de dezvoltare a acestora, start-up, maturate, alianțe de afaceri, internaționalizare etc. Atât companiile nou-înființate, cât și cele aflate în curs de dezvoltare reprezintă interes pentru Wallachia eHub în cursa lor pentru digitalizare. Pachetele de servicii vor avea mai multe dimensiuni: educațională, de coaching și consultanță, de transfer de cunoștințe și tehnologii cu accent pe zonele de specializare regionale inteligente. Având în vedere existența în cadrul consorțiului atât a ofertanților de tehnologii, educație și cercetare, cât și a beneficiarilor, Wallachia eHub va deveni un centru referențial de servicii de calitate atât pentru regiune, cât și la nivel național și internațional.

Wallachia eHub urmărește livrarea de pachete de servicii susținute de membrii consorțiului. Acestea vor fi disponibile pe site-urile aferente companiilor ce au susținut aceste servicii. În același timp, facilitățile fizice ale centrelor oferite de membrii fondatori vor fi utilizate pentru a facilita implementarea serviciilor DIH-ului pentru întreprinderile nou înființate și pentru IMM-urile care realizează cunoștințe și abilități digitale.

773