Tehnologiile cu utilizare duală, civilă și militară, în atenția structurilor asociative ale mediului de afaceri și mediului academic